صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت تدبیر پیشه پویا ۱۰,۰۰۰
۲ کارگزاری سرمایه و دانش ۳۰,۰۰۰
تعداد کل ۴۰,۰۰۰