صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ 1402/12/15 (اصلاح تعهدات نمادها) ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
2 بارگذاری صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به 1402/11/30 در سایت کدال ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
3 لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ 1402/12/09 (تمدید فعالیت صندوق) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ 1402/12/09 (تمدید فعالیت صندوق) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ 1402/11/10(افزودن نماد توسن) ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
6 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ 1402/11/10 (افزودن نماد توسن) ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ 1402/11/10 (افزودن نماد توسن) ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
8 بارگذاری صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار منتهی به 1402/10/30 در سایت کدال ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پرگار مورخ 1402/10/23 (افزودن نماد غدشت) ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
10 بارگذاری صورت هاي مالي و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی پرگار دوره مالي نه ماهه منتهي به 1402/09/30 در سایت کدال ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
سایز صفحه