صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود