صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی پرگار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۴۲۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ تغییر سال مالی صندوق پرگار تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ تغییرات ماده ۵ اساسنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ تغییرات اساس نامه